Revize těsnosti

Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pomocí stlačeného vzduchu
Kontrola těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu podle návodu T 82-2011 „Kontrola těsnosti rozvodů pitné vody“ od německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima) a dalších potrubních systémů a nádob.

Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pomocí vody (SLW)
REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodním čerpadlem k provádění hydrostatických tlakových zkoušek rozvodů pitné vody pomocí vody podle EN 806-4:2010, zkušební postup A, B nebo C, resp. zkušební postup B resp. s úpravou podle návodu T 82-2011 „Kontrola těsnosti rozvodů pitné vody“ od německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima) a pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti dalších potrubních systémů a nádob.