Odvápňovaní potrubí a zásobníku

Odvápnění znamená úsporu energií. Pro rychlé odvápnění tepelných výměníků, vodovodních potrubí, zásobníků, topných i chladicích systémů. Jakmile je topný systém naplněn vodou, začíná opotřebení/poškozování systému. Kombinace vody, vzduchu, směsi kovů, instalačních úlomků a nečistot může mít za následek vnitřní korozi.