NAŠE SLUŽBY

Jsou rychlé, komplexní a vždy se zaměřením na zákazníka. Čištění kanalizace a odpadů provádíme kvalitní technikou a náš profesionální tým si poradí v každé situaci.

Odvápňovaní potrubí a zásobníku

Chcete aby Váš bojler a kotel pracoval na 100% ? Máte tvrdou vodu s vysokým obsahem vápníku? Nechte si vše odvapnit pomůže to zařízením i Vaši peněžence. Odvapnene znamená úsporu energií. Pro rychlé odvápnění tepelných výměníků, vodovodních potrubí, zásobníků, topných i chladicích systémů. Jakmile je topný systém naplněn vodou, začíná opotřebení / poškozování systému. Kombinace vody, vzduchu, směsi kovů, instalačních úlomků a nečistot může mít za následek vnitřní korozi.

Konzervace potrubí

Konzervace rozvodů vody, plynu a tepla, včetně topných těles, se provádí směsí vody, vzduchu a konzervační látky (pro každý typ potrubí je vhodnější jiná konzervační látka a tak je potřeba si dopředu ujasnit o jaký materiál se jedná). Postup: po napojení technologie k rozvodu, se tento rozvod napustí pod tlakem, směsí vody a konzervační látky. Po natlakování se nechá působit cca 30 minut a následně se celý rozvod vody vypustí a propláchne směsí vody a stlačeného vzduchu.

Proplachování potrubí

Proplachování rozvodů pitné vody se provádí tlakem vody nebo směsí vody a vzduchu s impulzivním dodáváním stlačeného vzduchu. Tento způsob je určen i k proplachování radiátorových a plošných topných systémů. Další možností je proplachování potrubních systémů, které se provádí pomocí směsi vody a vzduchu s konstantním tlakem vzduchu. Proplachování se provádí na uzavřeném okruhu rozvodu, tedy například celý okruh topného systému daného objektu.

Dezinfekce rozvodů

Dezinfekce rozvodů pitné vody se provádí směsí vody, vzduchu a bezchlórového činidla (účinná látka na bázi peroxidu a stříbra — toto činidlo je schváleno z rozhodnutí Hlavního hygienika České republiky a lze vypouštět do kanalizace bez neutralizace). Postup: po napojení technologie k rozvodu vody, se tento rozvod napustí pod tlakem, směsí vody a dezinfikačního činidla. Po natlakování se nechá působit cca 20 minut a následně se celý rozvod vody vypustí a propláchne směsí vody a stlačeného vzduchu.

Revize těsnosti

Revize těsnosti a tlaková zkouška se provádí na uzavřeném okruhu rozvodu dle nařízení vyplývajícího z ČSN. Tlakujeme vodou nebo vzduchem podle typu rozvodu. Nejprve se testuje přetlakem po dobu 30 minut a následně provozním tlakem 60 až 180 minut podle typu rozvodu (přesné postupy jsou udány ČSN včetně tolerance úbytku tlaku). Zkouška je pak písemně potvrzena a naměřená data jsou vyhodnocena, zda odpovídají ČSN dle typu rozvodné sítě. Data jsou pro klienta dostupná i v elektronické formě.

Čištění rozvodu

Čištění rozvodů se provádí jak vodou, směsí vody a vzduchu, tak i samotným vzduchem, podle typu potrubí a míry jeho zanesení (znečištění). Čištění se provádí na uzavřeném okruhu vodovodního, plynového či vzduchového rozvodu nebo na otevřené části potrubí s vyústěním do výlevky či nádrže. Mechanické ucpávky potrubí jsou vyplaveny / vytlačeny do výlevky systému nebo do nádrže. Lze použít filtr k zachycení drobných mechanických nečistot (již od velikosti čásatic 100 μm).

Co nabízíme?

Co nabízíme?

Provádíme čištění všech typů vodovodních potrubí nejmodernější a nejefektivnjěší technologií vyvinutou v Německu. Po našem zákroku bude vaše vodovodní potrubí opravdu stoprocentně čisté a voda, která z něj vytéká nebude znečištěna usazeninami. Čištění potrubí provádíme v nemocnicích, školách, školkách, administrativních budovách, bytových domech, ale také rodinných domech či jednotlivých bytech.

K provedení proplachu či čištění topného systému nabízíme bezplatnou kontrolu systému, běžné odzkoušení a zaregulování systému vytápění

Zvýšíme efektivitu, průtok, výkon a prodloužíme životnost topných těles

Naši spokojení zákazníci

Přečtěte si recenze našich spokojených zákazníků. Budeme rádi, pokud se s ostatními také podělíte o zkušenosti s našimi službami.

Čištění vodovodních potrubí, radiátorů.

Naše služby

Přístroje jsou speciálně vyvinuté a určené k čištění a proplachování vodovodního potrubí a topení. Výhodou zařízení je komplexnost, která nabízí více jak 10 zabudovaných programů sloužících k čištění, proplachování vodovodních trubek. Čištění probíhá směsí vody a vzduchu s impulsivním dodáváním stlačeného vzduchu. Tlak zůstává konstantní s tím, jaké potrubí k vyčištění máte. Stroj také provádí kontrolu rozvodů pitné vody, těsnost a zátěžový test pomocí stlačeného vzduchu. Výsledky provedeného čištění se zaznamenávají a je možné je ihned vytisknout nebo stáhnout a uložit následně do Vašeho počítače. Protokol o provedeném čištění, dezinfekci a průplachu je k dispozici ihned po dokončení provedených prací.

Vyčištění rozvodů vody pomocí tohoto přístroje je natolik kvalitní, že dokáže efektivně zničit veškeré nečistoty v pitné vodě, včetně bakterie legionelly, jejíž nebezpečnost pro lidský organismus byl již několikrát dokázán a potvrzen. S tímto přístrojem je čištění trubek otázkou chvilky, náklady zanedbatelné a přínos nevyčíslitelný. Náš přístroj využívají také v nemocnicích, sanitárních ústavech, školkách a školách, jídelnách, restauracích, úřadech a všude tam, kde chtějí používat a pít čistou a zdravou vodu.

Přístroj odpovídá všem požadovaným evropským normám pro montáž vnitřních rozvodů EN 806-4 2010 a T84-2011 pro kontrolu těsnosti rozvodů pitné vody německého Ústředního svazu společností v oboru sanity, topení a klimatizace.

Nabízíme čištění, dezinfekci nebo průplach vodovodních řádů