Čištění rozvodu

Čištění se provádí na uzavřeném okruhu vodovodního, plynového či vzduchového rozvodu nebo na otevřené části potrubí s vyústěním do výlevky či nádrže. Mechanické ucpávky potrubí jsou vyplaveny / vytlačeny do výlevky systému nebo do nádrže. Lze použít filtr k zachycení drobných mechanických nečistot (již od velikosti částic 100 μm).